.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب زردیها

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب زردیها

تعبیر خواب زردیها

محمدبن سیرین گوید: جمله زردی ها درخواب ، دلیل بر درد و بیماری است از جامه ها و خوردنی ها و میوه ها. اگر بیند جامه زرد پوشیده است، یا طعامی یا میوه زردی میخورد، دلیل بر بیماری و رنج و انده کند. جابرمغربی گوید: اگر بیند با جامه زرد طعام زرد میخورد بیماری است.

محمدبن سیرین گوید: زنجبیل در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است و خوردن آن دلیل بر مضرت و زیان کند و بعضی ازمعبران گویند: خوردن زنجبیل در خواب ، دلیل بر خصومت و گفتگو کند و خوردن زنجبیل درخواب بی چیز و بی نفع بود.


برچسب ها:
خواب
.
زردیها
.
تعبیر
.
خواب
.
حرف
.
ز
.
تعبیر
.
خواب
.
تعبیر خواب اکا ایران
.
خواب تعبیر
.
تعبیر شدن خواب
.
تعبیر معبران معبران
.
تعبیر خواب در روزهای ماه
.
تعبیر می
.
تعبیر خاب
.
تعبیر خواب
.
تعبیر خاب
.
تعیبر خواب تبیرخواب
.
تعبیر خواب زردیها
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.