تعبیر خواب لوازم آرایش در آکا
اگر در رویا خود شما یا کس دیگری در حال باز کردن کیف لوازم آرایش بود و در آن به دنبال وسیله‌ای می‌گشت نشانه‌ای از باز شدن درهای جدیدی در زندگی شما یا شخص دیده در

تعبیر خواب لوازم آرایش

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا دیدن لوازم آرایش در خواب را نماد تصاویر زیر می‌داند
لوازم آرایش: میل به جلب توجه، ویژگی‌های عمومی و آشکار ما، پنهان‌کاری یا سرپوش گذاشتن، تلاش در جهت اصلاح و تکمیل خویشتن.
 
معبرین غربی گویند: اگر در رویا دیدید که لوازم آرایش خریده‌اید در آینده ملاقاتی غیر منتظره با فردی خواهید داشت که تاثیری اساسی در میزان لذت بردن شما از زندگی خواهد داشت.
 

تعبیر خواب کیف لوازم آرایش

معبرین غرب گویند: اگر در رویا خود شما یا کس دیگری در حال باز کردن کیف لوازم آرایش بود و در آن به دنبال وسیله‌ای می‌گشت نشانه‌ای از باز شدن درهای جدیدی در زندگی شما یا شخص دیده در خواب است. خواب‌های دیگری گه در مورد کیف لوارم آرایش دیده می‌شوند به مانند خرید کیف جدید همگی خبر از اتفاقی خوش در آینده‌ای نزدیک به فرد رویابین می‌دهد.
 

تعبیر خواب رژ لب

معبرین غربی: 
دیدن، خریدن و یا زدن رژ لب در خواب نشانه این است که شما کاملاً در برخی موارد صادق نیستید. این به این دلیل است که رژ و یا ماتیک وسیله‌ای برای جلب توجه لب و فرد است. بنابراین شما بایستی درباره آنچه می‌گویید دقت کنید.
اگر در خواب به لب‌های خود رژ براق زده‌اید به این معناست که مراقب باشید که با دوستانتان به مشکلاتی بر نخورید.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: رژ لب: خیانت و دروغ
 
در ادامه می‌توانید با تفاسیر کامل دیدن رژ لب در رویا آشنا شوید.
 

تعبیر خواب ریمل

معبرین غربی:
  • دیدن ریمل در خواب معمولاً شما را از خبرهایی آگاه می‌کند. این خواب هشدار می‌دهد که در زندگی خود با ملاحظه و با توجه بیشتری فعالیت کنید.
  • ریمل در واقع نشان دهنده بیداری از خواب عمیق است که در مورد حوادث و اتفاقات آینده هشدار می‌دهد.
  • دیدن ریمل در خواب مربوط به نگرانی‌های افراد در مورد ظاهرشان است. این نشان می‌دهد که شخصی که از وضعیت ظاهری خود رنج می‌برد و اینکه مردم در مورد او چه صحبتی خواهند کرد بیشتر خواب‌هایی مربوط به ریمل خواهد دید
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.
 
تفسیرگران رویا توضیحات و تذکرات دیگری را درباره دیدن ریمل و یا ریمل زدن در خواب بیان کرده‌اند که آشنایی با این گفته‌ها می‌تواند به بیننده خواب در درک خواب خود بیشتر کمک کند.
 
پس از گفتن همه این تفاسیر دیدن لوازم آرایش فقط در حالت خرید یا به صورت کیف مخصوص در رویا دیده می‌شود و در اصل این مقدمه‌ای است برای استفاده از آن و آرایش کردن چهره. رویایی که می‌تواند مفاهیم متعددی را به همراه داشته باشد.
منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :