.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب سوره الصافات

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب سوره الصافات

تعبیر خواب سوره الصافات

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سوره صافات می خواند، دلیل است که از حق تعالی، دیانت و دین یابد. ابراهیم کرمانی گوید: امانت خلق نگاه دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: او را فرزند صالح آید.


برچسب ها:
خواب
.
سوره
.
الصافات
.
تعبیر
.
خواب
.
حرف
.
س
.
تعبیر
.
خواب
.
تعبیرخواب
.
خواب ها بر
.
تعبیر
.
حروف
.
تعبیر خواب آکا کاملترین
.
تعبیر خواب در
.
جمادی
.
خود
.
جدول زمان تعبیر
.
تعبیتعبی خواب
.
تعبیر خواب سوره الصافات
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.