.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب سوره النساء

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب سوره النساء

تعبیر خواب سوره النساء

محمدبن سیرین گوید: هرکه سوره نساء در خواب خواند، دلیل که میراث یابد و خویشان و اهل بیت او بسیار گردند. ابراهیم کرمانی گوید: مال و رفعت یابند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حاجتهای او روا شود و از خویشان ارث یابد.


برچسب ها:
خواب
.
سوره
.
النساء
.
تعبیر
.
خواب
.
حرف
.
س
.
تعبیر
.
خواب
.
تعبیر خواب مرده تعبیر
.
تفسیر خواب خوابها رویا
.
فال و تعبیر خواب
.
تعبیر خواب آکاایران
.
تعبیر خوب
.
تعبرخواب
.
خوب دیر تعبیر
.
خواب بهره نیکو و
.
تعبیر
.
خواب تعبیر ابن تعبییر خواب
.
تعبیر خواب سوره النساء
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.