.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب صدف

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب صدف

تعبیر خواب صدف

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که صدف داشت، دلیل که خادمی پیدا کند. اگر بیند که صدف وی ضایع شد، دلیل که خادمش بگریزد.

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که جامه کسی را به صابون بشست، دلیل است که کسی را از کار بد بازگرداند. اگر بیند که صابون خورد، دلیل است که چیزی حرام خورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند که صابون بسیار داشت و جامه از آن بشست، دلیل که ازمراد بازماند. جابرمغربی گوید: خریدن صابون در خواب بهتر باشد از فروختن.


برچسب ها:
خواب
.
صدف
.
تعبیر
.
خواب
.
حرف
.
ص
.
تعبیر
.
خواب
.
تعبیر
.
تعبیر خاب
.
تعبیر خواب در روزهای ماه
.
تعبیر خوا
.
جعفر
.
خوب دیر تعبیر می
.
تعبیر خواب
.
تعبیر خواب خواب
.
خـواب
.
tabirkhab جعفر صادق تعبیرخواب ابن
.
تعبیر خواب صدف
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.