تعبیر خواب حرف د بر اساس حروف الفبا - تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف د,تعبیر خواب با حرف د,تعبیر خواب حروف د,تعبیر خواب دیدن حرف زدن نوزاد,تعبیر خواب حرف م,تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب حرف د بر اساس حروف الفبا

همه ما وقتی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. همانطور که می دانید سایت آکاایران شامل جامع ترین مجموعه تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد. این مقاله از آکاایران به تعبیرخواب حرف د اختصاص دارد. از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه این مقاله همچنان ما را همراهی کنید

تعبیر خواب حرف د,تعبیر خواب حرف د,تعبیر خواب با حرف د

داخل آب رفتن دُهل زدن دُم
دارچین دارایی -اموال دار
داس دارو دارکوب
دامن دام داغ کردن
دانه دانشگاه دانشکده
دبه روغن دایی - عمو دانه ها
دجال دبیری - معلمی دبیرستان
ددگان - چهارپا دخنه دختر
در زدن در آغوش گرفتن در
دراکولا دراعه دراج
درخت دربانی دربان
درخت انار درخت امرود درخت اقاقیا
درخت آبنوس درخت انگور درخت انجیر
درخت بلوط درخت بادام درخت آلو
درخت پسته درخت بید درخت بلیل
درخت چنار درخت جوز درخت ترنج
درخت خرما درخت خار درخت حنظل
درخت سدر درخت زیتون درخت زردآلو
درخت سیب درخت سنجد درخت سرو
درخت صنوبر درخت شمامه درخت شفتالو
درخت فندق درخت عود درخت عرعر
درخت گل درخت گردو درخت کدو
درخت نارنج درخت مورد درخت گلنار
درد کردن اعضا درختان درخت نی
درگاه درفش درشکه
دره درمانگاه درم
درودگری درودگر درو - درو کردن
درویشی درویش دروغ گفتن
دژخیم دزد دریا
دست و روی شستن دست اورنجن دست
دستشویی دستبند دستار
دستمال دستکش 2 دستکش 1
دشت دسته گل دستمال سفره
دشنه دشنام فحش دشمن
دعوت دعوا دعا کردن
دکان - مغازه دفتر دف زدن
دل - قلب دکمه - دگمه دکتر
دلقک دلفین دلالی کردن
دنبه دمل دمپایی
ده دندانپزشک دندان
دهلیز دهل زدن دهان
دوات دوا - دارو دهنه اسب
دوختن دوچرخه دوال
دوده دودکش دود
دوست داشتن دوست - یار دوربین
دوغ دوشاب دوش - کتف
دیدار - ملاقات دویدن - دو دوقلو
دینارها دیگ پایه دیگ
دیوانگی دیوار دیو
درمنه دباغی دیوانه
دوزخ دم

 

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :