.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب برد

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب برد

تعبیر خواب برد

محمدبن سیرین گوید: بهترین جامه ها بُرد است. اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو از برد پوشیده بود، دلیل که فراخی نعمت یابد و به قدر آن که جامه نیک است آن را خیر و منفعت رسد و اگر بیند جامه تنگ داشت و به گونه سیاه و کبود بود، تاویلش به خلاف این است.... 
ابراهیم کرمانی گوید: برد فروش مردی است که دین را به دنیا اختیار کرده باشد، خاصه چون برد از پنبه بود. اگر بیند در وی ابریشم است، دلیل که هم طالب دین است و هم طالب دنیا. 


برچسب ها:
خواب
.
برد
.
تعبیر
.
خواب
.
ب
.
تعبیر
.
خواب
.
تعیبر خواب
.
خوابیدن تفسیر خواب خوابها
.
خوابیدن
.
تعبیر خواب آکا
.
تعبیرخواب نوزاد
.
تعبیر خواب ببر
.
تعبیر خواب امام
.
خواب خوابها رویا تعبیر
.
jتعبیر خواب
.
خواب دیدن تعبیرخواب ابن
.
تعبیر خواب برد
.
http://tabirkhab.akairan.com/
.
.
.
.
.
.
.
.
.