.
.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.


تعبیر خواب نوزاد

1390/02/18

تعبیر خواب نوزاد
1ـ دیدن نوزادیتازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودیسرگرمیها و شادیهایلذتبخشیتجربه خواهید کرد .

 

2ـ اگر دختریخواب ببیند نوزادیدارد ، نشانة آن است که متهم به افراط در خوشگذرانیهایغیر اخلاقیخواهد شد .

3ـ اگر  خواب ببینید نوزادیمشغول شنا کردن است ، نشانة آن است که موفق میشوید از گرفتاریو سختیجان سالم به در ببرید


.

مطالب مرتبط

.
.
.
.
.