.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب مهمانی

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب مهمانی

تعبیر خواب مهمانی - مهمان

دیدن مهمان کردن درخواب ، دلیل بر اجتماع بود در چیزی. اگر بیند قومی را به مهمانی خواند، دلیل بر کاری بود که او را از شغل ها باز دارد.

اگر بیند او را به باغ بردند به مهمانی و در آن باغ بردند به مهمانی و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید مهمانی با چنگ و چغانه و نای و رقص بود، دلیل مصیبت بود.


برچسب ها:
خواب
.
مهمانی
.
-
.
مهمان
.
تعبیر.خواب
.
تعبیر خواب ساعت
.
تبیرخواب
.
خوابیدن تفسیر
.
خواب ها بر حسب
.
تعبیر می
.
.
تعبیر خواب خواستگاری آمدن
.
تعبیر خواب
.
تعبیرخواب خواب ها بر
.
تعبیر خواب مهمانی - مهمان
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.