.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب گورستان

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب گورستان

تعبیر خواب گورستان

محمدبن سیرین گوید: دیدن گورستان در خواب ، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیایایشان به فساد بود.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید گورستان را زیارت میکرد، دلیل که اهل زندان را دلداریکند. جابرمغربیگوید: اگر در گورستان میرفت، دلیل که درویش شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.


برچسب ها:
خواب
.
گورستان
.
تعبیر
.
حسب
.
تعبیرخواب ساعت
.
تعبرخواب
.
خواب
.
تعبیر می
.
تعبیرحواب
.
تتعبیر خواب
.
تعبیرحواب
.
تعبیر خواب خواستگاری آمدن خواب بهره نیکو و
.
تعبیر خواب گورستان
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.