.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب ظرف

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب ظرف

تعبیر خواب ظرف
1ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشکنند ، نشانة آن است که اقبال و سعادت مدتی کوتاه به شما رو خواهد کرد .

 2ـ دیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجی موفق است . 3ـ دیدن ظروف در خواب ، علامت کامیابی و سعادت است . دیدن ظروف خاک گرفته ، علامت آینده ای نامطلوب است .


برچسب ها:
خواب
.
ظرف
.
تعبیر شدن
.
خوب دیر
.
تعبرخواب
.
خوابیدن تفسیر خواب خوابها
.
تعبیر
.
تعبیرخواب
.
تعبید خواب
.
تعبرخواب
.
حروف
.
تعبیر خواب آکا کاملترین تعبیر خواب خورشید
.
تعبیر خواب ظرف
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.