.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب شیرینی ها

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب شیرینی ها

تعبیر خواب شیرینی ها

محمدبن سیرین گوید: دیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند کسی شیرینی به وی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود. اول: مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حکمت. چهارم: فرهنگ. پنجم: ثنای نیکو. ششم: کنیزکی خوبروی.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شیرینی های دیگر زن بخواهد


برچسب ها:
خواب
.
شیرینی
.
ها
.
خوابیدن تفسیر خواب خوابها
.
خوابیدن تفسیر
.
خواب خوب
.
تعبیر خوب
.
خواب بد دید
.
با
.
تفسیر خواب خوابها رویا
.
خواب بیند
.
خواب آکا کاملترین مرجع
.
تعبیر خواب خواستگاری آمدن
.
تفسیر خواب خوابها خواب آکاایران
.
تعبیر خواب شیرینی ها
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.