.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب روشنایی نور

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب روشنایی نور

تعبیر خواب روشنایی  نور

محمدبن سیرین گوید: دیدن روشنائی به خواب دین هدی است.

اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کی به او داد، دلیلاست که کسی راه علم و دین بیاموزد. تاریکی به خواب ، بی دینی بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند روشنائی به سینه او افتاد، دلیل که پارسا و پاکدامن بود. و همچنین عاقبت کارش به خیر است .حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن روشنائی در خواب بر چهار وجه است. اول: دین هدی. دوم: علم. سوم: راه پاک. چهارم: اعتقاد پاک.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن روشنائی خوب بود


برچسب ها:
خواب
.
روشنایی
.
.
نور
.
تعبییرخواب
.
خوابها رویا
.
تعبیرخواب ابن
.
حسب
.
تعببیر خواب
.
حرف
.
تبیر خواب
.
جدول زمان تعبیر
.
عبیرخواب
.
خواب دیدن خوابیدن تعبرخواب
.
تعبیر خواب روشنایی نور
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.