.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب بهمن

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب بهمن

تعبیر خواب بهمن
لوک اویتنهاو میگوید :

بهمن : بدبختی

دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن

اگر بیند بویخوش شنید، دلیل که او نکوهش کنند. اگر در خواب بویخوش بسیار شنود، دلیل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بویخوش حنوط ناگزیر است.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند او را خوشبویکردند، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتیمنتشر شود


برچسب ها:
خواب
.
بهمن
.
جعفر
.
تعبیر خواب آکا
.
جمادی
.
تعبیر خوب
.
جمادی
.
تعبیر خواب
.
عبیر خواب
.
تعبیر خواب ببر
.
تفسیر خواب خوابها
.
تفسیر خواب عبیرخواب
.
تعبیر خواب بهمن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.