.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب آرایش کردن

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب آرایش کردن

تعبیر خواب آرایش کردن
 
لوک اویتنهاو می گوید :

آرایش کردن : موقعیت بسیار خوب

ـ اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ،

 نشانة تغییرات و فراز و نشیبهای مطلوب و خوشایند در زندگی است . اگر فردی جوان چنین خواب ی ببیند ، دلالت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعةپر ثمر دارد .

2ـ اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته شده است ، نشانة آن است که از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهید یافت .


برچسب ها:
خواب
.
آرایش
.
کردن
.
تعبیر خوابب
.
تفسیر
.
خواب آکاایران
.
تعبیر خواب خورشید
.
تعبیر خواب امام
.
خواب خوابها رویا تعبیر
.
تعبیرخواب ابن سیرین
.
خواب
.
ثعبیر خواب
.
خواب دندان تعبیر خواب تعبیر خاب
.
تعبیر خواب آرایش کردن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.