.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب عورت

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب عورت

تعبیر خواب عورت


اگر به خواب بیند که عورت او ظاهر شد، چنانکه مردم می دیدند، دلیل که راز او ظاهر شود. اگر بیند عورت خود را بپوشاند، دلیل که راز او پوشیده شود. اگر بیند عورت او برهنه بود و زود بپوشید چنانکه کسی ندید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد. اگروام دارد بگذارد. اگر در ترسی بود ایمن شود.


برچسب ها:
عورت
.
ع
.
تعبیر
.
خواب
.
خواب ها بر حسب
.
.
خواب بهره نیکو و
.
تعیر خواب
.
خواب ها
.
تعبیر خواب خورشید
.
تعبیر خوا ب
.
خواب ها بر حسب
.
تعبییرخواب
.
تعببیر خواب خواب خواب تعبیر
.
تعبیر خواب عورت
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.