.
.
.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 

.
صفحه خانگی تعبیر خواب آ

تعبیر خواب قوری

پرتال آکاايران سايت خبرگزاری آکا بخش تعبیر خواب قسمت تعبیر خواب آکا- تعبیر خواب قوری

تعبیر خواب قوری

قوری در خواب های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال خودش را می داند و پول را حفظ می نماید و پشیزی بیش از نیاز خرج نمی کند.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند قفسی داشت، دلیل که در جائی تنگ گرفتار گردد. معبران گویند در زندانش کنند اگر بیند که قفس بشکست، دلیل است از زندان خلاص گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن قفس در خواب بر سه وجه باشد. اول: زندان. دوم: جائی تنگ. سوم: خانه


برچسب ها:
قوری
.
جعفر صادق تعبیرخواب ابن
.
خوب دیر تعبیر
.
خواب خوابها رویا تعبیر
.
تعبیخواب
.
تعبیر خاب
.
فال و تعبیر خواب
.
jتعبیر خواب
.
تعبیر خواب ببر
.
تفسیر خواب خوابها
.
جعفر صادق خواب خوب
.
تعبیر خواب قوری
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.