تعبیر خواب وانت - تعبیر خواب
تفسیر خواب وانت,تعبیر خواب وانت,تعبیر خواب وانت سفید,تعبیر خواب ماشین وانت,تعبیر خواب وانت بار,معنی خواب وانت,مفهوم خواب وانت,تعبیر خواب آکا

تعبیر خواب وانت

وانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست. اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد. اگر بار داشته باشید و این بار سنگین یا سبک باشد تجسم از وظایفی است که در زندگی شخصی را عهده گرفته اید یا خواهید گرفت که هم ممکن است سنگین باشد و هم سبک و قابل تحمل. اگر هنگام راندن وانت، چراغ ها روشن و افق روشن بود، آینده شما روشن است و اگر جز این بود، آینده خوب نیست. اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی می کرد، به وضعی می سید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید.

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :