تعبیر خواب یخ - تعبیر خواب
تعبیر خواب یخ,تعبیر خواب یخچال,تعبیر خواب یخبندان,تعبیر خواب یخ زدن,تعبیر خواب یخ خوردن,تعبیر خواب یخچال خریدن,تعبیر خواب یخ و برف,تعبیر خواب آکا

یخ
یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد

منبع : بخش تعبیر خواب آکاایران
برچسب :